Registr dlužníků přístup zdarma

Registr dlužníků

Vstup do registru dlužníků
Vyhledat dlužníka v registru
Výpis z registru dlužníků

Osobní bankroty

Vypracovat bankrot zdarma
Oddlužení zdarma

Registr půjček

Vstup
Seznam půjček

Informace

Registr dlužníků zdarma neexistuje. Mnoho deníků využívající nadpis se slovy zdarma Vás uvádějí v omyl. Registry dlužníků jsou zřízeny primárně kvůli ochraně věřitelů před klienty, kteří neplní své závazky řádně a včas. Do registru dlužníků může být zapsaný nejenom občan, ale také podnikatel nebo firma – právnická osoba.

Navzdory poměrně hodně rozšířené představě, že se jedná pouze o závazky vzniklé půjčováním peněz, je realita poněkud jiná. Do registrů se zapisují i ostatní dluhy, např. z nezaplaceného pojištění, leasingů, úhrad různých druhů energií, telefonních hovorů, nájmů, podnájmů a jiných dodávek služeb nebo dokonce i zboží

Pokud je dlužník zapsaný do registru dlužníků, má to za následek zhoršení jeho bonity. Bonita je ukazatel toho, jak je dlužník schopen dostát svým závazkům. A právě bonita patří k hlavním kritériím při poskytování mnoha půjček a úvěrů, proto většina jejich poskytovatelů nahlíží do registrů dlužníků. Jestliže v něm má zájemce o půjčku negativní zápis, může to znamenat zamítnutí žádosti o půjčku.