Osobní bankrot 2019

Registr dlužníků

Vstup do registru dlužníků
Vyhledat dlužníka v registru
Výpis z registru dlužníků

Osobní bankroty

Vypracovat bankrot zdarma
Oddlužení zdarma

Registr půjček

Vstup
Seznam půjček

Informace

Narůstající dluhy nepříjemností pro každého občana. Někdy nestačí ani sebevětší odhodlání závazky uhradit a z dluhů se stává začarovaný kruh věřitel - exekutor - chudoba. Z této sitiace lze jen vystoupit pouze pomocí vyhlášení osobního bankrotu.

Podmínky pro osobní bankrot

Pro osobní bankrot podmínky stanoví insolvenční zákon, přičemž jejich splnění je nezbytné. Zásadní je schopnost splatit během následujících pěti let část dluhů, přinejmenším jednu třetinu dlužné částky. Další podmínkou je prodlení ve splácení, které trvá více než třicet dní. Rovněž je nutné, aby žadatel o vyhlášení osobního bankrotu měl závazky alespoň ke dvěma věřitelům. Dlužník dále nesmí mít v rejstříku trestů za posledních 5 let záznam hospodářské nebo majetkové povahy.

Návrh na povolení oddlužení
Návrh na oddlužení nemůže podat každý. Může tak učinit advokát či notář, dále také soudní exekutor, insolvenční správce nebo jiná akreditovaná osoba, která má oprávnění k poskytování služeb v oblasti oddlužování. Tato osoba sepíše a podá za dlužníka návrh na povolení oddlužení.

Průběh oddlužení
Postupné splácení dluhů, nebo alespoň jejich části, probíhá splátkami, které se strhávají ze mzdy nebo platu dlužníka. Týkat se to však může i dalších příjmů, konkrétně starobního důchodu, invalidního důchodu, pozůstalostního důchodu, rovněž sem spadá i příspěvek na bydlení, stipendia či dary. Rovněž je možné zpeněžit stávající majetek.

Postupné splácení dluhů, nebo alespoň jejich části, probíhá splátkami, které se strhávají ze mzdy nebo platu dlužníka. Týkat se to však může i dalších příjmů, konkrétně starobního důchodu, invalidního důchodu, pozůstalostního důchodu, rovněž sem spadá i příspěvek na bydlení, stipendia či dary. Rovněž je možné zpeněžit stávající majetek.